Benvinguts al blog de la secció sindical de CCOO centre-nord i Hospital de Viladecans

Benvinguts al blog de CCOO Baix Llobregat Centre-Nord

Estem al CAP Cornellà c/Bellaterra 31 3ª planta


(08940) Cornellà de Llobregat Telèfon 93 471 11 00


ccoobln@ambitcp.catsalut.net

i També a l´Hospital de Viladecans

(08840) Avinguda de Gavà 38 Viladecans

Telèfon 93 659 01 11 extensió 448

divendres, 6 d’abril de 2018

RETORN 20% PAGA 2012


El tema del retorn de part de la paga pendent de 2012 i que està previst que s'aboni amb les nòmines del mes d'abril, per temes de defecte de forma no ha entrat al Ple del Parlament (faltava compareixença).

En qualsevol cas, ens han notificat que s'habilitarà la manera per tal que se segueixi amb el seu abonament previst a la nòmina del mes d'abril.

Us trametem la nota que s'ha penjat per part de la Generalitat per tal que en feu difusió si us ho consulten.

Qualsevol novetat, us la farem arribar.

NOTA INFORMATIVA DE LA SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA SOBRE EL PAGAMENT, AQUEST MES D'ABRIL, DEL DARRER TRAM DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 2012 (05/04/2018)  

La Secretaria d'Administració i Funció Pública informa que s'estan portant a terme totes les actuacions necessàries per fer efectiva en la nòmina del mes d'abril la part corresponent al darrer tram de la Paga extra de desembre de 2012, previst en el Decret llei 2/2018 de 9 de març. L'ajornament de la convalidació del Decret Llei  en el Ple del Parlament d'avui per una qüestió interpretativa de caràcter formal no afecta al calendari previst.   
       

dilluns, 26 de març de 2018

PROMOCIÓ INTERNA, PRESENTACIÓ MÈRITS

Us informem que ja s'han publicat les diferents diligències respecte la presentació de mèrits del concurs oposició de promoció interna ICS.

Els podeu consultar al següent enllaç:

http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/tipusConvocatoria/TC1/Obrir un termini de 15 dies naturals, que s’iniciarà segons la categoria professional (mireu link),  per tal que únicament les persones aspirants que han superat l’oposició, i que són les que figuren a la llista de persones aptes que figura als diferents annexos, imprimeixin el currículum associat a aquesta convocatòria, que s’obtindrà accedint a la fitxa personal de la convocatòria (“Mèrits associats”), i presentin, juntament amb l’esmentat currículum imprès, la documentació acreditativa del títol acadèmic al·legat per participar en la convocatòria així com tots els mèrits que consten associats a la convocatòria.  

A títol informatiu, les passes a seguir són les següents:

  •  Accedir a la web de l’ICS http://ics.gencat.cat 
  •  Clicar: “Treballeu a l’ICS”
  •  Clicar: “Sistema de gestió de recursos humans”
  •  Identificar-se a l’aplicatiu informàtic 
  •  A l’apartat “Selecció i Provisió”, cal clicar: “Convocatòries de Selecció” 
  •  A l’apartat de “Consultes” cal clicar: “Les meves inscripcions“ 
  •  Cal clicar la convocatòria corresponent. 
  •  Cal clicar la pestanya “Mèrits associats”. 
  •  Cal clicar el botó “imprimir”. 

Consulteu link per la resta de presentació, donat que les dates límits de presentació i els termini d'obertura són diferents.

dilluns, 12 de març de 2018

Acord signat a Madrid recuperació condicions laborals

Us passem informació de darrera hora sobre l'Acord signat a Madrid. Tan bon tinguem informació de l'aplicació a Catalunya, us la farem arribar.

Suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

Entre altres mesures, el salari s'incrementa entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, es recupera la capacitat de negociació de les 35 hores, la prestació del 100% del salari en casos d'Incapacitat Temporal i el desenvolupament de plans d'igualtat i formació.

"Aquest acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a tres milions d'empleades i empleats públics, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi".

CCOO, primer sindicat de les Administracions Públiques, signatura avui un acord global amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que suposarà l'increment dels salaris entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, la recuperació d'ocupació i estabilització de les places temporals en totes les Administracions, i la reposició de la negociació col·lectiva per aproximadament tres milions de treballadores i treballadors.

Para CCOO, l'acord suposa "l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi".

Salaris

Segons l'acordat, els salaris s'incrementaran entre un mínim del 6,1% i màxim del 8,8% per al període 2018-2019-2020. A això cal afegir-li un 0,75% de fons addicionals garantits per al conjunt dels tres anys.

Para CCOO, aquesta partida de fons addicionals es podria destinar, entre altres, a eliminar la bretxa salarial entre dones i homes i apujar els salaris més baixos. En qualsevol cas, serà objecte de negociació col·lectiva.

En 2018, la pujada serà d'un 1,75%, més un 0,20% de fons addicionals. En 2019 un 2,25%, més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons addicionals. Per 2020, un 2%, més un variable de l'1% en funció del PIB, més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l'objectiu de dèficit en 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.

Condicions de treball

Quant a condicions laborals, l'acord suposa la devolució de la capacitat de negociació de les 35 hores en les Administracions que les tinguessin i que compleixin els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de despesa.


Així mateix s'ha acordat, entre altres mesures, la devolució del 100% del salari en casos de baixa per Incapacitat Temporal, el foment dels plans d'igualtat i mesures de corresponsabilitat en totes les Administracions Públiques, l'impuls de la formació o l'anàlisi sobre la jubilació parcial d'alguns col·lectius.

Ocupació

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA

Quant a ocupació, s'ha pactat per 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes les Administracions Públiques que hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es podrà elevar al 108% en els casos d'aquells sectors o àmbits que requereixin un esforç addicional d'efectius. En les administracions locals, el 108% podrà elevar-se si manquen de deute viu o si per increment de població en els pròxims anys han de prestar nous serveis.

Les Administracions Públiques que no hagin complert l'objectiu de dèficit, deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris (sanitat, educació, justícia i serveis socials, principalment) i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seva taxa en sectors o àmbits que requereixin un reforç addicional.

Així mateix s'ha aprovat una taxa del 115% per a forces i cossos de Seguretat de l'Estat, Policies autonòmiques i locals.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL - PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

Estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. Aquestes places se sumarien a les prop de 300.000 que incloïa l'acord signat al març. Segons la EPA del quart trimestre de 2017, la temporalitat en el sector públic aconsegueix el 24% i cal destacar que la taxa entre les dones es manté en gairebé deu punts per sobre de la dels homes (28,4% enfront del 18,6%).